Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: .

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
5 ks klíčů na šňůrce 1K/2015 14.01.2015 15.01.2018
Mobilní telefon značky ALIGATOR bílé barvy 2/2015 05.01.2015 06.01.2018
2 ks dioptrických brýlí, pouzdro na brýle, 4 ks keramických ozdob 25/2014 22.12.2014 30.12.2017
svazek 5 ks klíčů (od OA + další) 7K/2014 10.12.2014 11.12.2017
el. vyžínač zn. BLECK DECKER 24/2014 10.12.2014 11.12.2017
horské kolo Pells Razzer 23/2014 21.11.2014 22.12.2017
5 ks klíčů na kroužku s karabinou 6K/2014 11.11.2014 12.11.2017
dětské nosítko 22/2014 05.11.2014 06.11.2017
klíč od automobilu značky TOYOTA 5k/2014 21.10.2014 22.10.2017
5 ks klíčů na karabině 4K/2014 15.10.2014 16.10.2017
mobilní telefon CPA Halo 20/2014 06.10.2014 07.10.2017
dámské horské kolo zn. ENGINE 19/2014 02.09.2014 30.10.2017
mobilní telefon zn. Sonny Ericson 18/2014 12.08.2014 13.09.2017
kolo značky Favorit 17/2014 11.08.2014 13.09.2017
kolo značky OLPRAM 16/2014 11.08.2014 13.09.2017
jízdní kolo zn. engine 15/2014 27.06.2014 28.06.2017
Jízdní kolo zn. Liberta 14/2014 26.06.2014 27.06.2017
Jízdní kolo zn. JOKO 13/2014 25.06.2014 26.06.2017
mobilní telefon zn. SAMSUNG 12/2014 19.05.2014 20.05.2015
Svazek klíčů 2K/2014 05.05.2014 07.05.2015
ortéza 10/2014 10.04.2014 10.05.2015
mobilní telefon zn. Sony Ericsson 09/2014 07.04.2014 07.05.2015
dámské černé boty 08/2014 03.04.2014 04.05.2015
2x bílý svetr, 1 dámská peněženka, 1 x brýle 07/2014 27.03.2014 28.04.2015
ušní naslouchadlo 06/2014 25.03.2014 26.04.2015