Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: .

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
peněženka pánská hnědá 12/2019 25.04.2019 30.04.2022
mobilní telefon černý 11/2019 25.04.2019 01.05.2022
hotovost na komunikaci 10/2019 25.04.2019 29.04.2022
klíče cca 7 ks 2K/2019 25.04.2019 29.04.2022
hotovost u bankomatu 08/2019 12.04.2019 14.04.2022
hotovost č.1/2019 7/2019 05.04.2019 06.04.2022
peněženka s hotovostí 5/2019 05.03.2019 05.03.2022
jizdní modré kolo 4/2019 12.02.2019 12.02.2022
4 ks klíčů na kroužku (2 ks bezpečnostní klíče) 1K/2019 07.02.2019 06.02.2022
pouzdro s dioptrickými brálemi 3/2019 18.01.2019 19.01.2022
pánská hnědá peněženka 2/2019 09.01.2019 08.01.2022
pánská hnědá peněženka zn . Lagen 01/2019 09.01.2019 09.01.2022
hotovost č.6 33/2018 12.12.2018 13.12.2021
mobilní telefon zn. Samsung G350 32/2018 11.12.2018 12.12.2021
snubní prstýnek 31/2018 28.11.2018 30.11.2021
řetízek na ruku 30/2018 28.11.2018 30.11.2021
černá koženková peněženka 29/2018 22.11.2018 23.11.2021
barevna kapsička s hotovostí 28/2018 08.11.2018 09.11.2021
hotovost č.5 27/2018 08.11.2018 09.11.2021
náramek ze žlutého kovu 26/2018 08.11.2018 09.11.2021
hnědá pánská peněženka s hotovostí 25/2018 08.11.2018 09.11.2021
snubní prsten 24/2018 08.11.2018 09.11.2021
hotovost č.4 23/2018 08.11.2018 09.11.2021
hotovost č.3 21/2018 08.11.2018 09.11.2021
hotovost č.2 22/2018 08.11.2018 09.11.2021