Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: .

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
dámská černá bunda + klíče od automobilu 24/2017 24.10.2017 25.11.2020
černá textilní penženka s nápisy + hotovost 23/2017 24.10.2017 25.10.2020
finanční hotovost 22/2017 24.10.2017 25.10.2020
svazek klíčů s čipem a šňůrkou 8K/2017 10.10.2017 10.10.2020
klíče automobilu 7K/2017 09.10.2017 09.10.2020
jízdní kolo 21/2017 09.10.2017 10.10.2020
hotovost 18/2017 06.09.2017 05.10.2020
pánské horské kolo zn. RED FOX 16/2017 11.07.2017 11.07.2020
1 ks hnědá dámská peněženka s výlisem, 1 ks dámská hnědá peněženka 17/2017 11.07.2017 12.07.2020
taštička s tabákem 13/2017 20.06.2017 20.06.2020
chodítko pro seniory + taška s ošacením 15/2017 20.06.2017 20.06.2020
bílý mobilní telefon zn. SAMSUNG 14/2017 19.06.2017 19.06.2020
nůž 12/2017 24.05.2017 25.05.2020
kufřík zn. Samsonithe 10/2017 12.04.2017 12.04.2020
pánská černá kabela s doklady 8/2017 06.04.2017 07.04.2020
pánské jízdní kolo zn. ANLEN 7/2017 19.02.2017 19.03.2020
mobilní telefon zn. SAMSUNG 5/2017 16.03.2017 16.03.2020
klíče od automobilu zn FORD s přívěškem 3K/2017 22.02.2017 22.02.2020
pánský snubní prstýnek s textem 4/2017 22.02.2017 22.02.2020
dioptrické brýle v textilním pouzdře 3/2017 02.02.2017 03.02.2020
kufr na kolečkách 1/2017 11.01.2017 11.01.2020
mobilní telefon zn. Sony 2/2017 12.01.2017 12.01.2020
kolo zn. Engine 29/2016 27.12.2016 28.12.2019
terenní motorka 26/2016 04.10.2016 07.11.2019
mobilní telefon zn. LG 23/2016 14.09.2016 14.09.2019