Přejít na obsah

Na základě ustanovení § 29, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů). 

Město Ústí nad Orlicí má zřízeny čtyři Jednotky sborů dobrovolných hasičů:

Název Adresa Velitel Tel.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. Kocianova 54, 562 01 Ústí nad Orlicí Jiří Novák 777 736 333
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Černovír Černovír 89, 562 01 Ústí nad Orlicí Luboš Zachař 732 285 461
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hylváty Třebovská 299, 562 03 Ústí nad Orlicí Daniel Kašpar 777 736 792
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Knapovec Knapovec 140, 562 01 Ústí nad Orlicí Pavel Ráb 777 736 793

Zřizovací listiny SDH

Zřizovací listina Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí

Zřizovací listina Jednotka sboru dobrovolných hasičů Černovír

Zřizovací listina Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hylváty

Zřizovací listina Jednotka sboru dobrovolných hasičů Knapovec


Město Ústí nad Orlicí má zřízeny organizační složky:

Název Adresa Tel.
Služby města Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
Správa lesů města Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 777 736 554

Zřizovací listiny:

Zřizovací listina Služby města Ústí nad Orlicí

Zřizovací listina Správa lesů města Ústí nad Orlicí