Přejít na obsah

Sociální služby

Město Ústí nad Orlicí je zřizovatelem Domova důchodů a Centra sociálních služeb města Ústí nad Orlicí. Tato zařízení poskytují sociální služby občanům města Ústí nad Orlicí a v případě domova důchodců i občanům odjinud.  Příspěvková organizace Stacionář je od 1. 1. 2016 sloučena s Centrem sociálních služeb města Ústí nad Orlicí, služby týdenní a denní stacionář jsou nadále poskytovány v budově T. G. Masaryka čp. 123, Ústí nad Orlicí. 

Seznam příspěvkových organizací – sociální služby

Název Adresa,IČO Ředitel/ka Tel.
Domov důchodců Ústí nad Orlicí Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí,70857130 Mgr. Miluše Kopecká 730 182 509
Centrum sociální péče Města Ústí nad Orlicí Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí, 70857156 Mgr. Radka Vašková 606 512 972

Zřizovací listiny – sociální služby:

Zřizovací listina Centrum sociální péče města Ústí nad OrlicíZřizovací listina Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

PřílohaZřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí

Zřizovací listina Domov důchodců Ústí nad Orlicí


Školství a kultura

Město Ústí nad Orlicí je podle je podle § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zřizovatelem mateřských škol, základních škol a školní jídelny, ZUŠ a DDM. Zřizovatelem středních škol, Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy, je Pardubický kraj.

Mateřské školy

Název Adresa Ředitel/ka Tel.
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 Pod Lesem 290, 562 03 Ústí nad Orlicí Bc. Iva Vávrová 736 503 579
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 Sokolská 165, 562 04 Ústí nad Orlicí Mgr. Jana Šparlinková 739 048 331
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Mgr. Jana Venclová 465 525 062
Mateřská škola KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 Dělnická 67, 562 01 Ústí nad Orlicí Vladislava Carbová 774 443 553
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí Bc. Šárka Vinterová 734 876 972
Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí Pavla Poslušná 736 503 328
Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 Knapovec 8, 562 01 Ústí nad Orlicí Sylva Fišerová 606 785 040
Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136 Nerudova 136, 562 03 Ústí nad Orlicí Daniela Čemáková

736 503 329

Základní školy

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Mgr. Martin Falta 465 521 197
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Komenského 11, Štěpnice 300, 562 01 Ústí nad Orlicí Mgr. , Bc. Radek Škarka 465 525 427, 465 523 553
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Třebovská 147, 562 03 Ústí nad Orlicí Mgr. Pavel Svatoš 465 521 200
Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Školní 75, 562 04 Ústí nad Orlicí Mgr. Helena Klosová 465 523 109

Ostatní zařízení

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Mariana Valentová 736 503 583
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí

MgA. Jiří Zajíček, DiS.

605 476 148
Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600 17. listopadu 1600, 562 01 Ústí nad Orlicí Mgr. Štěpánka Ročňová

604 209 661

Městská knihovna Ústí nad Orlicí Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí PhDr.Jana Kalousková 465 521 168
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí PhDr. Radim Urbánek 731 487 832
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí Jaroslava Martináková

 736 503 564


Zřizovací listiny – školství a kultura:

Zřizovací listina Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332Dodatek zřizovací listiny č.1Dodatek zřizovací listiny č.2

Zřizovací listina Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Zřizovací listina Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, Dodatek zřizovací listiny č.1Dodatek zřizovací listiny č.2

Zřizovací listina Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348

Zřizovací listina Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8Dodatek zřizovací listiny č.1

Zřizovací listina Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11Dodatek zřizovací listiny č.1Dodatek zřizovací listiny č.2

Zřizovací listina Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200

Zřizovací listina Mateřská škola u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136Dodatek zřizovací listiny č.1

Zřizovací listina Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290

Zřizovací listina Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75

Zřizovací listina Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165

Zřizovací listina Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43

Zřizovací listina Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147,Dodatek zřizovací listiny č.1

Zřizovací listina KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

Zřizovací listina Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Zřizovací listina Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Zřizovací listina Základní umělecká škola Jaroslava Kociana

Zřizovací listina Domu dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600Dodatek zřizovací listiny č.1