Školství v Ústí nad Orlicí představuje poměrně rozsáhlou a velmi významnou oblast v životě města.  Je tu zastoupeno široké spektrum škol a školských zařízení zřizovaných dílem samotným městem, dílem Pardubickým krajem.  V osmi městských mateřských školách  je umístěno na 540 dětí, ve čtyřech základních školách města pak více než 1200 žáků.

Střední školství je zastoupeno gymnáziem, zdravotnickou, automobilní a umělecko průmyslovou školou.  O umělecky talentované děti pečuje základní umělecká škola nesoucí jméno slavného houslového virtuosa a ústeckého rodáka Jaroslava Kociana,  zájmové vzdělávání a volný čas pro své mladé klienty zabezpečuje dům dětí a mládeže.

Z dalších školských institucí ve městě je třeba ještě jmenovat  pedagogicko psychologickou poradnu, základní školu speciální či základní a mateřskou školu při nemocnici, která se věnuje  vzdělávání hospitalizovaných dětí.

Ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí jako města s rozšířenou působností je celkem 28 mateřských a základních škol s celkovým počtem cca 1000 dětí v mateřských školách a okolo 2 200 dětí ve školách základních.


Zápisy dětí do 1. tříd ústeckých základních škol pro školní rok 2020/2021 

Od 1.4.2020 bude spuštěna webová aplikace pro přihlášení k zápisu do 1. tříd ZŠ v Ústí nad Orlicí. 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Bratří Čapků se uskuteční v pátek 24. dubna a v sobotu 25.dubna 2020. Škola uvede na svých webových stránkách termíny, kdy si mohou rodiče přijít fyzicky Žádost podepsat, tak aby se ve škole nekumulovaly davy rodičů.

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Komenského se uskuteční v úterý 21. dubna 2020 od 14.00 – 17.00 hod a ve středu 22. dubna 2020 od 14.00 – 17.00 hod. Zápis se bude konat v budově ředitelství školy, ulice Komenského 11.

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Třebovská se uskuteční v termínu od 15.4. do 30.4.2020.

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní se uskuteční ve středu dne 22. dubna 2020 v době od 14.00 -17.30 hod.

  VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI BUDE PROBÍHAT ZÁPIS BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

 Podrobné informace najdete na webových stránkách školy.

 Doklady nutné k zápisu dítěte:

- registrace dítěte na stránkách školy ve webové aplikaci (případně registrace přímo na místě)

- občanský průkaz zákonného zástupce

- odný list zapisovaného dítěte

Informace k případným odkladům

Na základě novely školského zákona a vyhlášky o základních školách upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat o odklad nástupu svého dítěte do první třídy, že je nutné přinést s sebou k zápisu již zprávu z pedagogicko-psychologické poradny včetně vyjádření dětského lékaře o doporučení odkladu pro zapisované dítě. Pokud zákonný zástupce v termínu zápisu tyto doklady nedoloží, nebude možné odklad vyřídit na místě.


Více informací na https://www.zapisdoprvnitridy.cz/ 


 Zápis dětí do 1. třídy

základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální

se koná v pondělí dne 27. 4. 2020

od 12,00 do 15,00 hodin

ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole

Ústí nad Orlicí

Lázeňská 206

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení


Zápis dětí do ústeckých mateřských škol pro školní rok 2020/2021

 

proběhne v úterý 5.5.2020

od 10.00 do 16.00 hod - MŠ Klubíčko (EP), MŠ Na Výsluní
od 14.00 do 16.00 hod - MŠ Lentilka , MŠ Černovír, MŠ Kerhartice, MŠ Knapovec,
od 14.30 do 17.00 hod - MŠ Pod Lesem (EP), skřítka Jasánka

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o umístění svého dítěte v mateřské škole, přijdou v tomto termínu k zápisu.

Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky (viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. §34),  musí přijít k zápisu rodiče všech dětí, které dosáhnou od 1.9.2020 do 31.8.2021 šestého roku věku a které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu.

Doklady nutné k zápisu dítěte:

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • vyplněnou žádost k zápisu (přihlášku), která je součástí přijímacího řízení (zde je nutné lékařské potvrzení)

Žádosti k zápisu si vyzvedněte od 1.4.2020 v příslušné mateřské škole nebo si vytiskněte z webových stránek školy. Od tohoto data je také umožněn elektronický zápis (EP). V případě dalších informací se obraťte na ředitelku mateřské školy.


Dokumenty

Pravidla pro poskytování bezplatného pronájmu

Spádové obvody mateřských škol

Spádové obvody základních škol 

dovolene ms 2020


Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích