Přejít na obsah

Školství v Ústí nad Orlicí představuje poměrně rozsáhlou a velmi významnou oblast v životě města.  Je tu zastoupeno široké spektrum škol a školských zařízení zřizovaných dílem samotným městem, dílem Pardubickým krajem.  V osmi městských mateřských školách  je umístěno na 540 dětí, ve čtyřech základních školách města pak více než 1200 žáků.

Střední školství je zastoupeno gymnáziem, zdravotnickou, automobilní a umělecko průmyslovou školou.  O umělecky talentované děti pečuje základní umělecká škola nesoucí jméno slavného houslového virtuosa a ústeckého rodáka Jaroslava Kociana,  zájmové vzdělávání a volný čas pro své mladé klienty zabezpečuje dům dětí a mládeže.

Z dalších školských institucí ve městě je třeba ještě jmenovat  pedagogicko psychologickou poradnu, základní školu speciální či základní a mateřskou školu při nemocnici, která se věnuje  vzdělávání hospitalizovaných dětí.

Ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí jako města s rozšířenou působností je celkem 28 mateřských a základních škol s celkovým počtem cca 1000 dětí v mateřských školách a okolo 2 200 dětí ve školách základních.


Zápis do ústeckých mateřských škol na školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek  5. 5. 2022

Zápis do přípravné třídy na ZŠ Kerhartice na školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 16 hodin

Zápis do Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí na školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 28. 4. 2022 od 12 hodin

Zápis do mateřských škol pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/2023 proběhne ve středu 15. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodinЗапис до дитячих садочків для дітей з України на навчальний рік 2022/2023 буде проходити у середу 15. 6. 2022 від 14:00 до 16:00 години

Zvláštní termín zápisů dětí do 1. tříd ústeckých základních škol pro školní rok 2022/2023 - zápisy pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpení pobytu - viz zákon č. 67/2022 Sb. - Періодичний облік дітей перших трьох шкільних ліг 2022/2023 - дітей дітей, яким надано тимчасовий захист згідно з американськими гірками для України та дітей старше 90 років Візовий Закон № 67/2022 сб.


dovolene 2022


Dokumenty

Pravidla pro poskytování bezplatného pronájmu

Spádové obvody mateřských škol

Spádové obvody základních škol


Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích