Přejít na obsah

Nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
04/2019 01.11.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 4/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2019 - 2020 zde
03/2019 01.09.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2018 01.11.2018 Nařízení Města Ústí n.O. č. 1/2018 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2018/19 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zde
03/2017 01.01.2018 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2017, kterým se mění nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2017 01.09.2017 NAŘÍZENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ č. 1/2017, KTERÝM SE STANOVUJÍ MAXIMÁLNÍ CENY DOPRAVY OSOB MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU zde
02/2016 01.01.2017 Nařízení Města Ústí n.O. č. 2/2016 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2016 01.11.2016 Nařízení Města Ústí n.O. č. 1/2016 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2016/17 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zde
03/2015 01.11.2015 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2015, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic zde
01/2015 01.07.2015 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde
01/2014 01.06.2014 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2014 o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na území města Ústí nad Orlicí zde