Přejít na obsah
Matouš Pořický

Neuvolněný místostarosta

465 514 235-6


Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:

odbor majetkoprávní
správa majetku města