Přejít na obsah
Petr Hájek

Starosta

465 514 235-6
777 736 337

Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:
odbor rozvoje města odbor školství, kultury, cestovního ruchu a propagace
odbor finanční
krizové řízení
interní audit
koordinace osadních výborů