Přejít na obsah

Obecně závazné vyhlášky

Číslo Účinnost od Název Dokument
04/2016 01.01.2017 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ústí nad Orlicí zde
03/2016 31.12.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2016 o nočním klidu zde
02/2016 01.08.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích zde
01/2016 25.02.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem zde
02/2015 01.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2015 o místním poplatku ze psů zde
01/2015 01.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad) zde
01/2014 01.01.2015 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v jednotlivých částech města Ústí nad Orlicí zde
04/2014 01.01.2015 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí zde
01/2013 01.06.2013 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě zde
04/2011 07.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání zde