Obecně závazné vyhlášky

Číslo Účinnost od Název Dokument
01/2016 25.02.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem zde
02/2015 01.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2015 o místním poplatku ze psů zde
01/2015 01.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad) zde
01/2014 01.01.2015 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v jednotlivých částech města Ústí nad Orlicí zde
04/2014 01.01.2015 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí zde
01/2013 01.06.2013 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě zde
04/2011 07.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání zde
06/2010 01.01.2011 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde
04/2008 01.01.2009 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 7/99 o zřízení městské policie zde
03/2007 01.01.2008 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2007 o stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob zde