Přejít na obsah

Obecně závazné vyhlášky

Číslo Účinnost od Název Dokument
06/2010 01.01.2011 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde
04/2008 01.01.2009 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 7/99 o zřízení městské policie zde
03/2007 01.01.2008 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2007 o stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob zde
02/2006 01.11.2006 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2006 o územním plánu města Ústí nad Orlicí zde
01/2006 01.10.2006 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2006 o závazné části regulačního plánu „Obytná plocha U Letiště“ zde
07/2005 01.08.2005 Obecně závazná vyhláška Města Ústí nad Orlicí č. 7/2005 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných Městem Ústí nad Orlicí. zde
06/2005 01.06.2005 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku. zde
03/2004 16.06.2004 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2004 o poskytování finanční dotace vlastníkům domů na opravu a údržbu fasád na území vymezující a dotvářející městskou památkovou zónou města Ústí nad Orlicí zde
01/2004 01.05.2004 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2004 o závazné části Změny č. 7/2002 k územnímu plánu zóny „Sportovní a rekreační park Tichá Orlice“, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny „Sportovní a re zde
07/1999 01.01.2000 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 7/99 o zřízení městské policie zde