Přejít na obsah

Město Ústí nad Orlicí udržuje partnerské styky s 5 evropskými městy.

Naplnění dochází rozvíjející se spolupráce s německým městem Amberg. Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi oběma městy podepsali v Ambergu dne 11.10.2001 vrchní starosta města Wolfgang Dandorfer a starosta města Ústí nad Orlicí Jiří Čepelka. Podpisem smlouvy došlo k oficiálnímu potvrzení 10 let trvajících přátelských vztahů mezi obyvateli obou měst. Německá strana má zájem zejména o výměnu mladých lidí s cílem dosáhnout vzájemného poznání obou národů.    

Ke vzájemnému poznávání a výměně zkušeností dochází na základě smlouvy o partnerství mezi městem Ústí nad Orlicí a polskou Bystřicí Kladskou, v níž se deklaruje spolupráce a výměna zkušeností obyvatel obou regionů, organizací a společenských skupin na základě myšlenky přeshraniční spolupráce mířící k rozvoji přátelských a vzájemně užitečných kontaktů mezi Čechy a Poláky. Smlouva byla podepsána 8.4.2002 starostou města Bystřice Kladská Mgr. Mieczyslawem Kaminskim a starostou města Ústí nad Orlicí Jiřím Čepelkou. Nejnovější deklaraci o spolupráci podepsali v květnu a červnu 2010 starosta města Ústí nad Orlicí Richard Pešek, starostka města Bystřice Kladská Renata Surma a místostarostové Mgr. Luboš Bäuchel a Beata Hucaluk Szpanier.   

Vzájemné partnerské kontakty s německým městem Neukölln  se odehrávají především v oblasti kultury, sportu a školství.      

Partnerská smlouva mezi italským městem Massa Martana a Ústím nad Orlicí byla slavnostně podepsána v sobotu 14. května 2005 právě v Massa Martaně. Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi oběma městy podepsali starosta města Massa Martana Giampiero Gubbiotti a starosta města Ústí nad Orlicí Jiří Čepelka.

Nejdéle trvají partnerské vztahy se slovenským městem Poprad (od roku 1950).  Kromě existující výměny v oblasti kultury, sportu a turistiky projevila slovenská strana velký zájem o hospodářskou spolupráci obou měst a regionů. Nová smlouva o partnerství a spolupráci byla podepsána 1.9.2001 v Popradu primátorem města Poprad Ing. Štefanem Kubíkem a starostou města Ústí nad Orlicí Jiřím Čepelkou.

Amberg - Německo
Bystryca Klodzka - Polsko
Neukölln - Německo
Skupina POPRÁCI - Berlín Neukölln
Massa Martana - Itálie
Poprad - Slovensko