Komunitní plánování

 

 

 

 

 

Komunitní plánování je rozvojová metoda plánování veřejných služeb, která počítá s názory celé komunity (obce, kraje) a jejich členů (občanů). Metoda umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a veřejnosti.

Podstata komunitního plánování sociálních služeb:


Zjištění stavu poskytování sociálních služeb na území regionu a potřeb, které jsou definovány a nejsou naplněny. Komunitní plán je konsenzem mezi tím, co je možné a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Komunitní plánování se provádí prostřednictvím dialogu tří základních skupin, které se v komunitě podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovlivňují a doplňují:

ZADAVATELÉ jsou ti, kdo službu platí, zřizují či organizují.

POSKYTOVATELÉ jsou ti, kdo službu provozují, uskutečňují, poskytují klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým.

UŽIVATELÉ jsou ti, kdo službu přijímají, dostávají nebo spotřebovávají. Jde o osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA je činnost poskytující lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti.

Přínos KPSS:

- Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služeb odpovídaly zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny.

- Zajišťuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou opravdu potřebné.

- Zprůhlední postup při rozhodování o sociálních službách.

Kontaktní osobou je koordinátorka KPSS, Bc. Anna Škopová, pracovnice odboru sociálních služeb. Tel.: 777 736 329, e-mail:  

 

Dokumenty


KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ 2015-2019 byl schválen na ZM 8.9.2014 pod čj.:717/24/ZM/2014 OSS/  

Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2019

Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2018

Katalog sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí 

 

Řídící skupina - členové a zápisy z jednání


Členové Řídící skupiny:

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Jiří Preclík

Mrg. Ivana Nečekalová

Mgr. Iva Sedláčková

Mgr. Martina Třešňáková

Marcela Šlezingrová

 

Zápis z jednání 2018:

Zápis ze dne 21.11. 2018

Zápis ze dne 10. 10. 2018

Zápis ze dne 20. 6. 2018

Zápis ze dne 16. 5. 2018

Zápis ze dne 4. 4. 2018

Zápis ze dne 7. 3. 2018

Zápis ze dne 7. 2. 2018

Zápis ze dne 17. 1. 2018

Zápis z jednání 2017:

Zápis ze dne 25. 1. 2017

Zápis ze dne 22. 2. 2017

Zápis ze dne 8. 3. 2017

Zápis ze dne 3. 5. 2017

Zápis ze dne 28. 6. 2017

Zápis ze dne 30. 8. 2017

 

Pracovní skupiny - zápisy z jednání


Senioři

Osoby v obtížné životní situaci a rodiny s dětmi, mládež

Osoby se zdravotním postižením

Pro posuzování žádostí o dotace