Přejít na obsah

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ PRO ROKY 2020 - 2023

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ NA ROK 2020

Komunitní plánování je rozvojová metoda plánování veřejných služeb, která počítá s názory celé komunity (obce, kraje) a jejich členů (občanů). Metoda umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a veřejnosti.

Podstata komunitního plánování sociálních služeb: 

Zjištění stavu poskytování sociálních služeb na území regionu a potřeb, které jsou definovány a nejsou naplněny. Komunitní plán je konsenzem mezi tím, co je možné a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Komunitní plánování se provádí prostřednictvím dialogu tří základních skupin, které se v komunitě podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovlivňují a doplňují:

ZADAVATELÉ jsou ti, kdo službu platí, zřizují či organizují.

POSKYTOVATELÉ jsou ti, kdo službu provozují, uskutečňují, poskytují klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým.

UŽIVATELÉ jsou ti, kdo službu přijímají, dostávají nebo spotřebovávají. Jde o osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA je činnost poskytující lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti.

Přínos KPSS:

  • Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služeb odpovídaly zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny.
  • Zajišťuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou opravdu potřebné.
  • Zprůhlední postup při rozhodování o sociálních službách.

Členové Řídící skupiny:

JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda řídící skupiny
tel.
email:
Jiří Preclík
místostarosta města
tel.       465 514 234, 775 736 588
email:   preclik@muuo.cz

Mgr. Ivana Nečekalová
vedoucí odboru sociálních služeb

tel.        465 514 512, 777 736 328
email:   necekalova@muuo.cz
Mgr. Iva Sedláčková
vedoucí pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
tel.
email:
Mgr. Martina Třešňáková
vedoucí pracovní skupiny OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SIUUACI, RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ
tel.
email:
Marcela Šlezingrová
vedoucí pracovní skupiny SENIOŘI
tel.
email:
Bc. Anna Škopová
Koordinátorka KPSS
tel.     777 736 329
email: skopova@muuo.cz

Zápisy z jednání


Termíny zasedání pracovních skupin

Seznam dokumentů naleznete zde:

Titulek Datum vložení Dokument
Zápis řídící skupiny KP ze dne 13.3.2020 24. srpen 2020 zde
Zápis řídící skupiny KP ze dne 6.2.2020 24. srpen 2020 zde
Zápis řídící skupiny KP ze dne 5.12.2019 29. leden 2020 zde
Zápis řídící skupiny KP ze dne 30.10.2019 29. leden 2020 zde
Zápis řídící skupiny KP ze dne 18.9.2019 29. leden 2020 zde
Zápis řídící skupiny KP ze dne 14.8.2019 29. leden 2020 zde
Zápis řídící skupiny KP ze dne 22.5.2019 29. leden 2020 zde
Zápis řídící skupiny KP ze dne 8.3.2019 29. leden 2020 zde
Zápis řídící skupiny KP ze dne 30.1.2019 29. leden 2020 zde