Přejít na obsah

V této sekci naleznete informace o schváleném rozpočtu města a o výsledcích hospodaření v jednotlivých letech. 

Pravidla rozpočtového provizoria, kterými se hospodaření města bude řídit v období od 01.01.2023 do schválení rozpočtu na rok 2023

Schválený rozpočet města Ústí nad Orlicí Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí
Rozpočtová opatření č. 026 – 047 k rozpočtu města na rok 2023  
Rozpočtová opatření č. 014 – 025 k rozpočtu města na rok 2023  
Rozpočtová opatření č. 001 – 013 k rozpočtu města na rok 2023  
Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2023  
Střednědobý výhled rozpočtu města 2024–2027  
Schválené rozpočty PO města na rok 2023  
Schválené střednědobé výhledy rozpočtů PO na roky 2024 - 2025  
Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2022  
Schválené rozpočty PO města na rok 2022 Návrh závěrečného účtu města Ústí nad Orlicí za rok 2022 
Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2021 Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2021
Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2020 Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2020
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2019 Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2019
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2018 Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2018
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2017 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2017
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2016 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2016
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2015 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2015
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2014  Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2014
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2012 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2012 
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2011 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2011
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2010 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2010
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2009 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2009
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2008 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2008
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2007 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2007
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2006 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2006
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2005 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2005
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2004 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2004
Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2003 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2003