Územní plán obce včetně Změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Hnátnici a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Pozn.: Územní plán obce a změna č. 1 a č. 2 není k dispozici v digitální podobě.


Změna č. 3 ÚPO Hnátnice
Dne 13. 12. 2011 byla Zastupitelstvem obce Hnátnice vydána Změna č. 3 ÚPO Hnátnice, která nabyla účinnosti dne 30.12.2011.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres - lokalita 3.1

Hlavní výkres - lokalita 3.2 a 3.3

Hlavní výkres - lokalita 3.4

Koordinační výkres - lokalita 3.1

Koordinační výkres - lokalita 3.2 a 3.3

Koordinační výkres - lokalita 3.4

Situování lokalit změny


Změna č. 4 ÚPO Hnátnice
Dne 24. 6. 2014 byla Zastupitelstvem obce Hnátnice vydána Změna č. 4 ÚPO Hnátnice, která nabyla účinnosti dne 11.7.2014.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koordinační výkres - legenda

Výkres širších vztahů


Změna č. 5 ÚPO Hnátnice
Dne 9. 7. 2015 byla Zastupitelstvem obce Hnátnice vydána Změna č. 5 ÚPO Hnátnice, která nabyla účinnosti dne 28.7.2015.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres část 1

Koordinační výkres část 2

Koordinační výkres - legenda

Výkres širších vztahů

Výkres členění území

Výkres technické infrastruktury

Výkres záborů ZPF část 1

Výkres záborů ZPF část 2