Územní plán obce včetně Změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Orlickém Podhůří a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Pozn.: Územní plán obce a změna č. 1 a č. 2 není k dispozici v digitální podobě.


Změna č. 3 ÚPO Orlické Podhůří

Dne 4.11.2009 byla Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří vydána Změna č. 3 ÚPO Orlické Podhůří, která nabyla účinnosti dne 24.11.2009.

Textová část - opatření obecné povahy

Koordinační výkres Rviště

Koordinační výkres Rozsocha

Koordinační výkres Říčky

Koordinační výkres legenda

Přehled lokalit


Změna č. 4 ÚPO Orlické Podhůří

Dne 6.10.2010 byla Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří vydána Změna č. 4 ÚPO Orlické Podhůří, která nabyla účinnosti 22.10.2010.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres Rviště

Hlavní výkres Klopoty

Přehled lokalit