Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1 je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Sudislavi nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.


Územní plán obce Sudislav nad Orlicí 

Dne 16.10.2006 byl Zastupitelstvem obce Sudislav nad Orlicí schválen Územní plán obce Sudislav nad Orlicí. Obecně závazná vyhláška, kterou je vyhlášena závazná část územního plánu obce nabyla účinnosti dne 6.11.2006.

Textová část

Obecně závazná vyhláška

Hlavní výkres

Technická infrastruktura

Výkres sirších vztahů

Zábory ZPF


Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí
Dne 4.1.2010 byla Zastupitelstvem obce Sudislav nad Orlicí vydána Změna č. 1 územního plánu obce Sudislav nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 26.1.2010.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres