Přejít na obsah

Územní plán Sopotnice včetně Změny č. 1, 2, 3, 4  a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Sopotnici a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Úplné znění Územního plánu Sopotnice po vydání změny č. 4 

Toto vyhotovení územního plánu zahrnuje úplné znění k 4.1.2019.  

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území 

Výkres veřejně prospěšných staveb  


Územní plán Sopotnice

Dne 29.5.2008 byl Zastupitelstvem obce Sopotnice vydán Územní plán Sopotnice, který nabyl účinnosti dne 14.6.2008.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres VPS

Výkres základního členění území

Zábory ZPF 


Změna č. 1 Územního plánu Sopotnice

Dne 29.9.2010 byla Zastupitelstvem obce Sopotnice vydána Změna č. 1 Územního plánu Sopotnice, která nabyla účinnosti dne 15.10.2010.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinanční výkres

Výkres základního členění území

Zábory ZPF


Změna č. 2 Územního plánu Sopotnice

Dne 24.6.2014 byla Zastupitelstvem obce Sopotnice vydána Změna č. 2 Územního plánu Sopotnice, která nabyla účinnosti dne 11.7.2014.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinanční výkres

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb


Změna č. 3 Územního plánu Sopotnice

Dne 24.3.2016 byla Zastupitelstvem obce Sopotnice vydána Změna č. 3 Územního plánu Sopotnice, která nabyla účinnosti dne 14.4.2016.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinanční výkres

Výkres základního členění území


Změna č. 4 Územního plánu Sopotnice

Dne 13.12.2018 byla Zastupitelstvem obce Sopotnice vydána Změna č. 4 Územního plánu Sopotnice, která nabyla účinnosti dne 4.1.2019.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinanční výkres

Výkres základního členění území


Zpráva o uplatňování Územního plánu Sopotnice

 Dne 22. 09. 2016 byla Zastupitelstvem obce Sopotnice schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Sopotnice.