Přejít na obsah

Město pro lidi

Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finančních prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí za spolupráce s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o. Mgr. Martin Nawrath, Nadace Partnerství.

Místo: ul. Husova 1354/12
Termín dokončení: červenec 2015
Předpokládaná cena: 230 000 Kč