Ve dnech 17. až 19. srpna 2018 se koná ve městě Ústí nad Orlicí již 93. Ústecká staročeská pouť, letos s podtitulem NÁVRAT K TRADICÍM.

V průběhu letošního roku si naše město celou řadou akcí připomíná 100. výroční vzniku samostatného Československa. Letošní Ústecká staročeská pouť je jednou z těchto akcí a svou novou podobou návratu k tradicím chce být důstojnou součástí těchto oslav. U příležitosti letošní Staročeské pouti budou vydány i Poutavé pouťové noviny, ve kterých se čtenáři dozvědí spoustu zajímavých informací o historii ústecké pouti a které jsou doplněné dobovou fotogalerií.

Prologem letošní pouti bude koncert v rámci Festivalu pro tebe, na který vás zveme v pátek 17. srpna do farní zahrady ústeckého děkanství.

Hlavní část pouti se uskuteční v sobotu 18. srpna. V nabídce je pestrý celodenní program - pouťové atrakce na náměstí, šermířská vystoupení, divadlo pro děti, koncert. Nevšední bude také program v zahradě Henychovy vily zaměřený na dětské dobové hry. Návštěvníci se mohou těšit i na celou řadu doprovodných akcí - výstavy, sportovní klání i taneční zábavu.

Sobotní program bude završen večerním netradičním divadelním představením Prodané nevěsty v podání SDO Aloise Jiráska z Úpice.

V neděli 19. srpna se v kostele Nanebevzetí panny Marie bude dopoledne konat Poutní mše svatá a odpoledne ve farní zahradě ústeckého děkanství se bude hrát pro děti divadelní představení Staré pohádky české.

Podrobný časový harmonogram pouti sledujte na plakátech a webu města. 

Poutavé pouťové noviny budou k dispozici veřejnosti 24. 7. 2018 přednostně v informačním centrum, knihovně a městském muzeu.

pouť plakát 2018 fin