Přejít na obsah

Naučná stezka Údolím Sejfů

stezka je v městské části Oldřichovice a je dlouhá cca 4 km (vyjdete Na Humperku kousek od  obce Hnátnice). Vede po žluté turistické značce kolem potůčku po lesní cestě. V tomto potůčku se vyskytovaly přírodní útvary, které připomínaly dávné sejfy vzniklé po rýžování zlata. Předpokládá se, že od tohoto slova mohl vzniknout název rokle. V údolí každý rok na jaře vykvétají tisíce bledulí. Na trase Vás budou doprovázet informační tabule s doprovodnými naučnými texty o místní floře a fauně. Odpočinout si můžete u studánky s přístřeškem a lavičkami. Údolí je od náměstí v Ústí nad Orlicí vzdáleno cca 2 km (po žluté turistické značce).


Přírodní geologické a vodní muzeum

muzeum je tvořeno systémem unikátních přírodních lokalit na Orlicko – Třebovsku, přístupných na kole, pěšky nebo autem. Na 15 informačních tabulích s názornými texty a schématy jsou popsány skalní útvary, horninové zlomy, říční meandry, prameny nebo vyhlídková místa na zdejší velice zajímavou geologickou stavbu a terénní reliéf. Tabule najdete: Ústí nad Orlicí úvodní tabule - vlakové nádraží, Ústí nad Orlicí - nad letištěm, Andrlův Chlum – odbočka z hl. silnice na Litomyšl, Sudislav nad Orlicí, Džbánovec, Klopoty – odpočívadlo u hl. silnice nad Klopotami, Klopoty -  u cyklostezky, Dolní Houžovec, Lanšperk - zřícenina hradu, Sopotnice, České Libchavy - u Chaty Habřinka, Dolní Dobrouč -  pramen Vápenka, Dolní Dobrouč - mlékárna, Hnátnice - u studny původního vodovodu, Lanšperk - zastávka.


Meditační stezka Po stopách kulturního dědictví Knapovce

stezka se šesti zastaveními v délce cca 5 km vede po silnici po opravených památkách - Boží muka v Knapovi, Dolním a Horním Houžovci. Každé zastavení je opatřeno informační tabulkou. Městská část Knapovec je od  náměstí v Ústí nad Orlicí vzdálena cca 4 km.


Naučná stezka Po stopách živé vody v Orlickém Podhůří - Říčky

stezka dlouhá cca 9 km je vede převážně po lesních nebo polních cestách. Na 8 zastávkách se dozvíte mnoho zajímavého o historii obce, o místní floře a fauně. Obec Orlické Podhůří – Říčky je od náměstí v  Ústí nad Orlicí vzdálena cca 5 km.


Naučná stezka Po stopách historie v Českých Libchavách

stezka dlouhá 3-4 km je nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi. Výchozí místo a hlavní informační tabule je u Chaty Habřinka. Značení stezky je formou šipek se symboly jednotlivých zastavení. Obec České Libchavy je od náměstí v  Ústí nad Orlicí vzdálena cca 7 km.    


Naučná stezka okolo Cakle

stezka dlouhá 4,5 km je v městské části Oldřichovice. Začíná a končí ve vodáckém tábořišti Cakle. Na trase narazíte na 6 informačních tabulí, ze kterých se dozvíte mnoho zajímavého o historii Cakle a o místní floře a fauně. Stezka je od náměstí v Ústí nad Orlicí vzdálena cca 2-3 km (po žluté nebo modré turistické značce). 


Více informací na Turistickém informačním centru města na tel. +420 465 514 271.