Přejít na obsah

Natáčení hraného dokumentární filmu o textilním průmyslníkovi Florianovi Hernychovi a jeho vile v Ústí nad Orlicí začalo koncem roku 2013. Dokument připomíná osudy továrníka a jeho sídla od roku 1907 až po současnost. Snímek byl pojat jako dramatický filmový příběh o muži, v němž se střetávala ctižádost s podnikatelskou ambicí. Pro dynamické vyprávění příběhu a představení secesní architektury Hernychovy vily, bylo využito řady leteckých a jeřábových záběrů. Dynamice filmu pomohly i kamerové jízdy a časosběrné sekvence. Vila stojí v centru města Ústí nad Orlicí obklopená silnicemi, domy a současností. To vše do jisté míry komplikovalo natáčecí práce, které se protáhly na několik měsíců. Kvůli světle žluté omítce budovy, která v ostrém světle způsobila světelný a barevný rozklad obrazu, probíhalo natáčení pouze za měkkého světla.V několika záběrech byla postprodukčně nahrazena obloha pomocí klíčovací techniky, tzv. chromakey. Pro dotvoření atmosféry zimní zahrady posloužil mlhovací stroj.

Jedinou výjimkou, kdy natáčení probíhalo za slunného dne, byly časosběrné sekvence. Postprodukčně nejnáročnější z nich bylo natáčení z rozhledy Andrlův Chlum s pohledem na město Ústí nad Orlicí. I přesto, že je rozhledna vysoká něco málo přes 50 metrů, se podařilo natočit vycházející slunce nad městem. Dodatečné vibrace, které byly způsobeny větrem, vzaly za své při postprodukčním zpracování obrazu.

Floriana Hernycha ve filmu ztvárnil Arnošt Juránek. Co nejvěrnější podoby s předlohou bylo dosaženo kostýmem, líčením a umělými kníry. Natáčení hrané tvorby v interiérech Hernychovy vily trvalo jeden den i se svícením a přesunem techniky. Výsledný film vznikl na základě zadání města Ústí nad Orlicí ve čytřech jazykových mutacích. Začátkem července 2014 bude film k dispozici na informačních centrech na DVD.

Pro Město Ústí nad Orlicí film vyrobila Orlická televize.

Obrázek