Přejít na obsah

Turistický poznávací okruh městem Ústí nad Orlicí a jeho nejbližším okolím 

Start: Mírové náměstí 

Značení: trasa vede po značených turistických trasách, rozcestník turistických tras a mapy jsou u autobusového nádraží, okruh má v terénu svoji značku, je možné jej zkrátit nebo rozdělit 

Zastávková místa: 12 míst s tabulkami s popisem jednotlivých zastavení

Terén: trasy vedou převážně městem, v terénu po zpevněných a lesních cestách

Délka: 14 km

Popis trasy

Ze středu Mírového náměstí (1) vyjdeme pravým horním rohem kolem hotelu Florida ul. 17. listopadu k budově městského muzea, k Hernychově vile (2). Odtud jdeme po modré značce (vede až do sedla U Zabitého) kolem budovy gymnázia (3) a k památníku odboje, soše bubnujícího legionáře (4). Pokračujeme po ul. T. G. Masaryka přes světelný přechod k památkově chráněné empírové budově železniční zastávky Ústí nad Orlicí – město (5). Podél žel. budovy a tratě dojdeme až k jejímu podjezdu.  

* Zkrácení trasy (vynechání místa 6 a 7): u podjezdu přejdeme ul. Lázeňskou a půjdeme Palackého sady a ul. Moravskou podél hlavní silnice I/14 k podchodu u hotelu Avion.

* Projdeme podjezdem a k rozhledně dále pokračujeme po modré trase Řehořovým dolem kolem odbočky k Poustevníkově studánce, přes mýtinku U Staré Oustí do sedla U Zabitého. Odtud dojdeme po zelené značce k rozhledně a chatě KČT na Andrlově chlumu (6). Do města se od rozhledny vracíme po zelené trase podél kapliček křížové cesty (7) k Mendriku a k podchodu u hotelu Avion, kam dojde i zkrácená trasa. Projdeme podchodem a vydáme se ul. M. R. Štefánika a vlevo ul. Husovou kolem budovy okresního soudu po žluté trase k Roškotovu divadlu (8).

* Zkrácení trasy (vynechání místa 9, 10 a 11): od divadla jdeme po žluté trase vzhůru vpravo ul. M. Jar. Kociana kolem budovy Jednoty bratrské. Na křižovatce u hasičárny odbočíme vpravo a do výchozího místa okruhu na Mírové náměstí (1) se vrátíme po červené trase kolem Kocianova rodného domu a kostela Nanebevzetí Panny Marie (12).

* Od místa 8 pokračujeme ul. Husovou a dále rovně po značkách okruhu. Na křižovatce na konci ulice (ul. Pickova) odbočíme vlevo, přejdeme světelný přechod a pokračujeme ul. V Lukách ke sportovnímu areálu (9), kde je možné se občerstvit, navštívit nebo prohlédnout si sportoviště a aquapark. Trasa okruhu nás dále povede kolem bowlingu k čerpací stanici, kde přejdeme bezpečně po přechodu silnici I/14 a vydáme se vpravo (nebo přímo pokračujeme vlevo po zelené značce, vynecháme místo 10) 200 m po pěší stezce vzhůru a po odbočení vlevo dojdeme k městskému hřbitovu (10). Zde si prohlédneme hroby významných osobností a zajímavé umělecké výzdoby hrobů. Hřbitov opustíme zadním východem a napojíme se na zelenou trasu. Po ní se vydáme vpravo a kolem železniční zastávky Dolní Libchavy a řeky Tichá Orlice dojdeme na rozcestí Cakle. Přejdeme na modrou značku (vede až do cíle okruhu) přes dva mosty k rozcestníku Staré Oldřichovice. Zde odbočíme vlevo (100 m) k areálu aktivní turistiky, tábořišti Cakle (11), na břehu Tiché Orlice. Po občerstvení a odpočinku se z areálu vrátíme na rozcestí a pokračujeme vlevo po modré značce do centra města k autobusovému nádraží. Odtud půjdeme po červené trase kolem hasičárny a Kocianova rodného domu ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie (12) a na Mírové náměstí (1).

 

Zastávková místa turistického okruhu:

(číslovaná zastávková místa + GPS) 

 1. Mírové náměstí                                                        49°58'25.212"N, 16°23'39.156"E
 2. Hernychova vila                                                       49°58'23.313"N, 16°23'46.312"E
 3. Gymnázium                                                              49°58'17.398"N, 16°23'44.864"E
 4. Památník odboje                                                       49°58'12.867"N, 16°23'46.678"E
 5. Železniční zastávka Ústí nad Orlicí – město            49°58'6.955"N, 16°23'45.867"E
 6. Rozhledna na Andrlově chlumu                               49°57'36.472"N, 16°22'26.646"E
 7. Křížová cesta                                                           49°57'49.684"N, 16°23'3.992"E
 8. Roškotovo divadlo                                                    49°58'29.701"N, 16°23'30.791"E
 9. Sportovní areál – aquapark                                      49°58'51.379"N, 16°23'29.483"E
 10. Městský hřbitov Na Hybli                                          49°58'54.154"N, 16°23'44.490"E
 11. Areál aktivní turistiky – Cakle                                    49°59'5.717"N, 16°24'17.699"E
 12. Kostel Nanebevzetí Panny Marie                              49°58'27.561"N, 16°23'36.472"E

 

Kontakty:

Turistické informační centrum města Ústí nad Orlicí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 514 111 (271), e-mail: info@muuo.cz

www.ustinadorlici.cz

Obrázek