Přejít na obsah

BACK

Památník odboje

Po vyhlášení samostatného Československého státu, začaly se v obcích a městech budovat památníky padlým spoluobčanům. V roce 1919 byl v Ústí nad Orlicí zřízen spolek pod názvem Kuratorium pro postavení Památníku odboje. Jeho činnost podpořili, a to i finančně, významné osobnosti města. Výběr sochaře pomohli zajistit ředitelé škol Josef Chramosta a Josef Jaroslav Filipi. Ti oslovili svého známého, Rodinova žáka, akademického sochaře Josefa Mařatku. Tomu se podařilo mistrovským způsobem nejen vytvořit rozměrné dílo, ale také nenápadně vsunout do sochy bubnujícího francouzského legionáře nadčasovou symboliku. Hlava je vědomě otočena k severu, odkud přicházel do Čech nepřítel z tehdejšího Dolního a Horního Slezska, a legionář pod heslem „Teď - nebo nikdy“ svolává bubnováním Čechy k útoku proti němu. 

Obrázek Obrázek

Nutno připomenout, že boční strana základny obsahuje schránku s prstí od Zborova.

 

Po pádu druhé republiky 15. března 1939 a obsazení Ústí nacisty dali okupanti příkaz k odstranění tohoto legionářského symbolu. Dělníci jej opatrně rozebrali a uložili do odlehlé stavební ohrady firmy Radechovský. Tam pozapomenutý památník přečkal celou válku a v roce 1945 se dočkal svého obnovení. O něco později byla na čelní stranu základny umístěna pamětní deska se jmény místních obětí 2. světové války.

 

 

Obrázek