Přejít na obsah

BACK

Městský hřbitov

Městský hřbitov vyrostl na severním okraji města v místě nazývaném „Na Hýbli". Začalo se na něm pohřbívat od 5. listopadu 1893 a téhož roku bylo v jeho sousedství otevřeno zahradnictví, které zůstalo v provozu do dnešních dnů. V roce 1911 nechala Božena Andresová zhotovit u kameníka Josefa Reila z Chocně velký centrální kříž, jenž se stal dominantou hřbitova. Na náhrobcích najdete práce Quido Kociana, Josefa Mařatky, Františka Jandy a místního kameníka J. Koukola.

Odpočívá zde asi čtyřicet význačných osobností, jejichž věhlas a činnost překročily hranice města a leckdy i státu, a téměř třicet válečných hrdinů a odbojářů, kteří zde po mnohých útrapách a dlouhém strádání našli místo posledního spočinutí. Těchto asi sedmdesát velikánů lze řadit ke kulturnímu dědictví města Ústí nad Orlicí. Celkem je na hřbitově pochováno přibližně sto padesát významných osob, které se tučným písmem zapsaly do historie města Ústí nad Orlicí.

 

Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
   

 

Obrázek