Přejít na obsah

TŘETÍ ROČNÍK VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V rámci procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb (KPSS) města Ústí nad Orlicí a okolí se ve čtvrtek 3. října uskutečnil v kulturním domě třetí ročník Veletrhu sociálních služeb.   Program zahájil starosta města Petr Hájek a radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. Dopoledne před oficiálním zahájením byla pro zástupce sociálních zařízení připravena odborná přednáška Táňi Brodské na téma sociální psychosomatiky tedy komplexního pohled na člověka a jeho zdraví.   Veletrh sociálních služeb byl nejen místem prezentace služeb, ale zároveň i místem setkání členů řídící skupiny, pracovních skupin KPSS a poskytovatelů sociálních služeb. Účelem veletrhu jsou pak tři základní věci. Tou první je představení sociálních služeb veřejnosti, za druhé informovat o komunitním plánování v našem městě a za třetí setkávání a vzájemné poznávání poskytovatelů mezi sebou. Letošního ročníku se účastnil rekordní počet 31 poskytovatelů služeb z našeho města a širokého okolí.   V rámci programu veletrhu se v prostorách Střední zdravotnické školy se konala Abilympiáda, soutěž pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením. V doprovodném programu pak vystoupili děti z Mateřské školy Heranova a žáci Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Akce měla u poskytovatelů a široké veřejnosti velký úspěch.
news list