Přejít na obsah

Vyhodnocení e-aukce "Společný nákup – společná úspora"

Společný nákup – společná úspora   Téměř 2,7 milionů korun ušetřilo 442 domácností v  elektronických aukcích na energie, které pro občany zajistilo město Ústí nad Orlicí.   Ve čtvrtek 16. května 2013 byl poprvé zahájen sběr podkladů od občanů, které zaujala nabídka města snížit náklady domácností na elektřinu a zemní plyn ve společné elektronické aukci. Do první aukce, která se uskutečnila koncem června, se přihlásilo 442 domácností. „Město si dalo za cíl informovat obyvatele o této možnosti a dát jim tak příležitost snížit tlak dnešní doby, kdy je vysoká nezaměstnanost a veškeré náklady se zvyšují. Chtěli jsme lidem pomoci, protože sami jako město máme s aukcemi dobrou zkušenost,“ uvedl Petr Hájek starosta města. Pro zájemce z řad domácností to v praxi znamenalo, že mohli přinést na smluvené kontaktní místo kopii stávající smlouvy s dodavatelem energií a kopii posledního ročního vyúčtování. Pořadatelská firma eCENTRE všechny tyto občany spojila s dalšími domácnostmi napříč Českou republikou do jedné odběratelské skupiny a poptávané celkové množství energie nabídla dodavatelům v elektronické aukci k soutěži o nejlevnější ceny. „Aukce funguje obdobně jako dražba, ve které však dodavatelé své nabídky snižují směrem dolů a snaží se tak získat celou skupinu klientů. Aukce probíhá v jednom čase v elektronickém prostředí přes internet. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží,“ uvedl Martin Dulai ze společnosti eCENTRE.  Čím větší je poptávka, tím lepší ceny samozřejmě mohou dodavatelé nabídnout. A to se potvrdilo i domácnostem z Ústí nad Orlicí. Do první aukce pro občany Ústí nad Orlicí, která se konala koncem června, se zapojilo 442 domácností. Celkově však napříč republikou bylo zapojeno 4145 domácností, které tak daly dohromady objem energií v částce přes 145 milionů korun. Lidé tak společnými silami ušetřili více než 40 milionů korun. „Měli jsme ohromnou radost. Naši občané ušetřili 2,6 milionů korun, což bylo skoro 29% z původní částky, kterou dosud platili,“ uvedl Petr Hájek starosta města. „Díky tomuto úspěchu se nám i po prvním měsíci sběru podkladů hlásili další lidé z Ústí nad Orlicí a chtěli se zapojit do aukce. Toto je samozřejmě možné, protože společnost eCENTRE pořádá aukce každý měsíc. Lidé z Ústí si na tuto možnost dosažení úspor pomalu začínají zvykat. Rádi bychom proto časem otevřeli právě tady stálé kontaktní centrum eCENTRE, aby lidé z Ústí nad Orlicí měli možnost za námi kdykoliv přijít a měli to blízko,“ doplnil Martin Dulai. Město je této myšlence nakloněno a již plánuje druhé kolo přihlášek na listopad. „Vnímáme velký přínos této služby a jsme rádi, že eCENTRE tento nový trend ve spolupráci s městem Říčany začátkem roku 2013 rozpoutalo. V dnešní době je to pro každého obyčejného člověka velká pomoc,“ řekl závěrem Petr Hájek starosta města.  
news list