Přejít na obsah

Aktuální informace „Společný nákup – společná úspora"

Aktuální informace k průběhu realizace projektu „Společný nákup – společná úspora" Dovolujeme si upozornit účastníky projektu „Společný nákup – společná úspora", že smlouvy s vítěznými dodavateli, vzešlými z elektronické aukce konané dne 27.06.2013, budou připraveny na kontaktním místě v níže uvedených termínech:  Obrázek
news list