Přejít na obsah

Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí"

Vážení občané, průběžně jste byli informováni o přípravě a realizaci plánované velké investiční akce v našem města. Níže uvádíme podrobné informace ohledně omezeného průjezdu a uzavírek z důvodu rekonstrukce železniční stanice Ústí nad Orlicí.   Uzavírka silnice II/315 (uzel Mendrik) v Ústí nad Orlicí bude probíhat v termínu od 15.03.2013 do 15.12.2013.   Při uzavírce silnice II/315 (uzel Mendrik) bude objížďka vedena po silnici I/14 (ul. Královehradecká), Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, sil. II/317 Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Oucmanice, Jehnědí, Hrádek, Ústí nad Orlicí.   Autobusová doprava a místní doprava z Kerhartic a Hrádku bude vedena přes úrovňový železniční přejezd, obslužnost žst. Ústí nad Orlicí bude odkloněna. Přístup pro pěší z centra i do centra města z lokality Mendrik bude umožněn pod železničním mostem na sil. II/315, po cyklostezce J.K.Tyla a lávkou přes řeku do ul. Pod Horou.   Uzavírka místní komunikace ul. Karpatská v Ústí nad Orlicí-Kerhartice bude probíhat v termínech: I. část - od 12.09.2013 do 08.11.2013 II. část - od 01.04.2014 do 07.06.2014   Při uzavírce místní komunikace Karpatská (Kerhartice) bude objížďka vedena po sil. I/14 (ul. Královehradecká), Libchavy, sil. III/3121, sil. III/3122 Orlické Podhůří-Říčky, po účelové komunikaci (vojenská) do Kerhartic.   Pěším a osobní dopravě bude zachován přístup pod rekonstruovaným železničním mostem na místní komunikaci ul. Karpatská.   Děkujeme všem za pochopení a trpělivost po dobu realizace stavby.   MěÚ Ústí nad Orlicí - DSS              Vyznačení objízdné trasy v mapě: Obrázek
news list