Přejít na obsah

Vyhodnocení programu „Podpora obnovy kulturních památek" za rok 2012

Vyhodnocení programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok 2012   Ministerstvo kultury založilo v roce 2008 nový dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Tento program byl opětovně vyhlášen i v roce 2012. Finanční příspěvek z tohoto programu byl určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a  které nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro ORP Ústí nad Orlicí činila 536 000,-Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole.   Příspěvek byl použit na  opravu těchto kulturních  památek: -          kostel sv. Anny, Hylváty, -          venkovský dům čp.313, ul. Lukesova, Ústí nad Orlicí -          čp.18 zemědělská usedlost, Dolní Dobrouč,
news list