Přejít na obsah

MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ A ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

S ohledem na epidemiologickou situaci žádáme všechny plátce místních poplatků, aby upřednostnili bezhotovostní platbu poplatku.

Poplatky lze samozřejmě i nadále platit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu a pokladně společnosti Tepvos (zákaznické centrum), s ohledem na omezenou provozní dobu úřadu se však mohou vytvářet fronty.

Při bezhotovostní platbě bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného na e-mail rehakova@muuo.cz nebo vachova@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 273 nebo 736 516 286 – paní Řeháková a 465 514 210 nebo 739 038 870 – paní Váchová.

Možnosti zjistit variabilní symbol osobně na pokladně městského úřadu, prosíme, využívejte jen v nejnutnějších případech. Pokud vám byl variabilní symbol přidělen v minulých letech, zůstává beze změny.

Beze změny zůstala i sazba místního poplatku.

Z provozních důvodů se poplatky hrazené v hotovosti budou vybírat až od pondělí 18.01.2021, splatné jsou do konce května.

news list