Přejít na obsah

VÝZVA K NOMINACÍM NA CENY MĚSTA

Občané, spolky, sdružení, instituce i jiné subjekty mohou do 15. března 2023 předložit návrhy na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí a Počin roku za rok 2022. Dále lze předkládat nominace na udělení čestného občanství města Ústí nad Orlicí. 

Podmínky nominací na jednotlivá ocenění lze nalézt v příslušných statutech – Statut pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, Počinu roku a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí a Statut pro udělení čestného občanství města Ústí nad Orlicí. Tyto statuty dne 8.2.2021 usnesením č. 336/13/ZM/2021 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí a jejich platné znění naleznete na webových stránkách města www.ustinadorlici.cz v záložce MĚSTO – Město Ústí nad Orlicí – Ocenění udělovaná městem. 

Písemný návrh, ve kterém bude nominace pokud možno co nejpodrobněji odůvodněna, lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, osobně, poštou, do datové schránky bxcbwmg nebo e-mailem na adresu podatelna@muuo.cz, a to na formuláři Nominace na udělení Ceny města Ústí nad Orlicí a Počinu roku, resp. Nominace na udělení čestného občanství, který je uveřejněn na městských webových stránkách nebo je na vyžádání k dispozici v Informačním centru.