Přejít na obsah

KONAL SE ČTVRTÝ ROČNÍK VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb uspořádalo ve čtvrtek 2. října v Kulturním domě Veletrh sociálních služeb. Letos se uskutečnil již po čtvrté a s nultým ročníkem se v podstatě konal po páté a zúčastnilo se jej 32 poskytovatelů služeb. Dopoledne před oficiálním zahájením byl promítán hraný film klientů Domova pod hradem ze Žampachu a připravena byla také přednáška Českého červeného kříže s praktickými ukázkami. Program pro veřejnost zahájil starosta města Petr Hájek a radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. Veletrh sociálních služeb byl nejen místem prezentace služeb, ale zároveň i místem setkání. Pro veřejnost byla připravena prezentace širokého spektra služeb. Nechyběla jak prezentace služeb tak nabídka výrobků klientů zařízení, kompenzační pomůcky pro osoby s různým postižením a řada užitečných informací. V rámci programu veletrhu se v prostorách Střední zdravotnické školy a Kulturního domu konala Abilympiáda, soutěž pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením. V doprovodném programu pak vystoupili žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Akce měla u poskytovatelů a široké veřejnosti velký úspěch o čemž pořadatele přesvědčila velká návštěvnost.
news list