Přejít na obsah

Konala se preventivní akce "Šmejdi alias bezpečné chování seniorů"

Preventivní akci s názvem "Šmejdi alias bezpečné chování seniorů" připravil v rámci prevence kriminality Odbor sociálních služeb města Ústí nad Orlicí ve spolupráci se Senior klubem, Centrem sociální péče Ústí nad Orlicí, Městskou policií Ústí nad Orlicí, Policií ČR, Probační a mediační službou ČR a ČČK Ústí nad Orlicí. Akce byla věnovaná především seniorům, kteří se  stávají častými oběťmi podvodníků a zlodějů.   Připravena byla přednáška Policie ČR, která informovala o tom, jak předcházet rizikům přepadení, jak se chránit před okradením či jak se vyhnout podvodům a na co si dávat pozor. Zástupce Probační a mediační služby pak přítomné seznámil s poskytovanými službami a pomocí, kterou PMS poskytuje obětem trestných činů. Vrcholem akce bylo promítání filmového dokumentu Silvie Dymákové "Šmejdi" o praktikách prodejců na předváděcích akcích.
Akce byla zpestřena vystoupení žáků Speciální základní školy Ústí nad Orlicí. Pro seniory byly dále připraveny brožury a materiály k diskutované problematice.
news list