V této sekci majetkoprávní odbor Města Ústí nad Orlicí zveřejňuje převážně výběrová řízení týkající se záměrů prodejů a pronájmů bytových, nebytových prostor a pozemkových a stavebních parcel, pronájmů veřejných prostranství. Účelem této sekce je seznámení široké veřejnosti s podmínkami zveřejněných výběrových řízení.

Zásad spoluúčasti města Ústí nad Orlicí na výstavbě technické infrastruktury 2017- 2018


Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr výpůjčky nebytových prostor Galerie pod radnicí na období od 01.03.2019 do 31.12.2019 za účelem přípravy a pořádání výstav. Důvod záměru výpůjčky: Existence veřejného zájmu tj. maximální podpora dostupnosti výstav pro veřejnost všech věkových kategorií - bezplatný vstup.

Bližší informace viz dokumenty ZDE:

Záměr výpůjčky Galerie pod radnicí

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor

Situační plánek

Vnitřní movité vybavení

Čestné prohlášení k nabídce - trest

Čestné prohlášení k nabídce - bezdlužnost

Programová nabídka