Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
Žádost o souhlas vlastníka o zvláštní užívání místní komunikace - - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí na místních a účelových komunikacích Odbor dopravy - Správa komunikací doc
Žádost o souhlas vlastníka o zvláštní užívání místní komunikace - pro umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací (lešení, kontejner, staveniště, pohyb mechanizace,…) Odbor dopravy - Správa komunikací doc
Žádost o stanovisko vlastníka o povolení zřízení sjezdu (připojení komunikace) z místní komunikace na sousední nemovitost Odbor dopravy - Správa komunikací doc
Žádost o souhlas vlastníka se zvl. užívání místní komunikace - pro vyhrazené parkování, parkování ZTP, ZTP/P Odbor dopravy - Správa komunikací doc
Žádost o souhlas k rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace Odbor dopravy - Správa komunikací xls
Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P Odbor dopravy - Správa komunikací doc