Přejít na obsah

Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
Žádost o souhlas vlastníka se zvl. užívání místní komunikace - pro vyhrazené parkování, parkování ZTP, ZTP/P Odbor dopravy - správa komunikací doc
Žádost o souhlas k rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace Odbor dopravy - správa komunikací xls
Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P Odbor dopravy - správa komunikací doc
Žádost o vyjádření místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - dopravní značení Odbor dopravy - správa komunikací doc
Žádost o souhlas vlastníka se zvl. užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování Odbor dopravy - správa komunikací doc
Formulář žádosti o prodej pozemku - právnická osoba Majetkoprávní odbor doc