Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
Vyrozumění o těžbě dřeva podle § 33 odst. 3 lesního zákona Odbor životního prostředí doc
Žádost o dočasné odnětí lesního pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o dočasné omezení využívání lesního pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny a zajištění lesního porostu Odbor životního prostředí doc
Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších 80-ti let Odbor životního prostředí doc
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek lesní Odbor životního prostředí doc
Žádost o předběžné vyjádření k zalesnění pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti lesního pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o trvalé odnětí lesního pozemku Odbor životního prostředí doc