Přejít na obsah

Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
Žádost o stanovení trvalého DZ Odbor dopravy - silniční hospodářství doc
Evidence řidičů Odbor dopravy, silničníční a správních agend doc
Agenda cestovních dokladů Odbor dopravy, silničníční a správních agend pdf
ŽÁDOST o povolení použití znaku města Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Plná moc k zastupování ve správním řízení-památková péče Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost k restaurování kulturní památky-památková péče Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost k obnově kulturní památky. Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost na stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dř Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Oznámení o svolání shromáždění Kancelář tajemníka doc
Žádost o byt zvláštního určení (DPS) ve vlastnictví města Odbor sociálních služeb pdf