Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
VV - OOP přechodná úprava provozu na silnici II/312 v obci Orlické Podhůří-Rozscoha a silnici III/3124 v obci Velká Skrovnice Veřejná vyhláška zde 23.04.2018 10.05.2018 Miloslava Bartošová
VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na veřejně účelové komunikaci ul. Čs. Armády v Ústí nad Orlicí, umístěním trvalého vodorovného dopravního značení V 12a Veřejná vyhláška zde 23.04.2018 10.05.2018 Miloslava Bartošová
VŘ č. 4/2018 referent/ka majetroprávního odboru Ostatní zde 18.04.2018 07.05.2018 Bc. Jana Broulíková
VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/14, obci Ústí nad Orlicí na příjezdech do města ve směru od Vamberka a České Třebové Veřejná vyhláška zde 18.04.2018 05.05.2018 Krajský úřad Pardubického kraje
VŘ č. 3/2018 referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správní agend - zkušení komisař - technik Ostatní zde 18.04.2018 18.05.2018 Bc. Jana Broulíková
VV - OOP přechodná úprava provozu na silnici I/14 (ul. Královéhradecká), silnici II/315 (ul. M. R. Štefánika) a místních komunikacích v Ústí and Orlicí Veřejná vyhláška zde 18.04.2018 05.05.2018 Miloslava Bartošová
VV - OOP přechodná úprava provozu na silnici II/315, III/3156 a místní komunikaci v obci Hrádek a sil. II/315 v obci Jehnědí Veřejná vyhláška zde 18.04.2018 05.05.2018 Miloslava Bartošová
Přehled usnesení ze 22. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Usnesení zde 17.04.2018 04.05.2018 Bc. Karina Habrová
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlast. právo Oznámení zde 17.04.2018 18.07.2018 Státní pozemkový úřad
Nález - klíč na kroužku Ostatní zde 17.04.2018 19.05.2018 Jitka Urbanová