Přejít na obsah

Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
01/2021 01.10.2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích účinný od 01.10.2021 zde
01/2021 01.10.2021 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2021 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2021 01.03.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě zde
03/2020 01.02.2021 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2020, kterým se mění nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2020 01.01.2021 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád zde
01/2020 01.06.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde
04/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů zde
03/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde
02/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí zde
03/2019 01.09.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde