Přejít na obsah

Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
02/2023 20.06.2023 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2023 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde
01/2023 01.06.2023 Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích zde
03/2022 01.11.2022 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2022, kterým se vymezují úseky mítních komunikací - chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2022/2023 zde
02/2022 06.06.2022 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2022, kterým se vydává tržní řád zde
01/2022 01.05.2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde
02/2021 01.01.2022 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Ústí nad Orlicí zde
03/2021 01.01.2022 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde
01/2021 01.10.2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích účinný od 01.10.2021 zde
01/2021 01.10.2021 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2021 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2021 01.03.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě zde