Přejít na obsah

Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
07/2023 01.12.2023 Ceník placeného stání na místních komunikacích zde
07/2023 01.12.2023 Nařízení města Ústí nad Orlicí o placeném stání na místních komunikacích zde
06/2023 08.11.2023 Nařízení města Ústí nad Orlicí, kterým se vymezují úseky místních komunikací - chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2023/2024 pro územní obvod obce Ústí nad Orlicí zde
04/2023 01.01.2024 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde
03/2023 01.01.2024 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí o místním poplatku ze psů zde
05/2023 01.01.2024 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u stavebních pozemků, u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek v jednotlivých částech města Ústí nad Orlicí zde
02/2023 19.06.2023 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2023 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde
01/2023 01.06.2023 Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích zde
03/2022 01.11.2022 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2022, kterým se vymezují úseky mítních komunikací - chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2022/2023 zde
02/2022 06.06.2022 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2022, kterým se vydává tržní řád zde