Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
04/2019 01.11.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 4/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2019 - 2020 zde
02/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí zde
03/2019 01.09.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde
02/2019 20.06.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy zde
01/2019 01.08.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2019 15.03.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem zde
01/2018 01.01.2019 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2018 o místním poplatku ze psů zde
01/2018 01.11.2018 Nařízení Města Ústí n.O. č. 1/2018 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2018/19 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zde
03/2017 01.01.2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ č. 3/2017,O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (O MÍSTNÍM POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD) zde
03/2017 01.01.2018 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2017, kterým se mění nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o placeném stání na místních komunikacích zde