Přejít na obsah

Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
01/2021 01.03.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě zde
03/2020 01.02.2021 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2020, kterým se mění nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde
02/2020 01.11.2020 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2020 - 2021 zde
01/2020 01.01.2021 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád zde
01/2020 01.06.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde
04/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů zde
03/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde
02/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí zde
03/2019 01.09.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde
02/2019 20.06.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy zde