Přejít na obsah

Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
01/2020 01.06.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde
05/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde
04/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů zde
03/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde
04/2019 01.11.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 4/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2019 - 2020 zde
02/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí zde
03/2019 01.09.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde
02/2019 20.06.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy zde
01/2019 01.08.2019 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2019 15.03.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem zde