Přejít na obsah

Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
03/2022 01.11.2022 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2022, kterým se vymezují úseky mítních komunikací - chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2022/2023 zde
02/2022 06.06.2022 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2022, kterým se vydává tržní řád zde
01/2022 01.05.2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde
02/2021 01.01.2022 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Ústí nad Orlicí zde
03/2021 01.01.2022 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde
01/2021 01.10.2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích účinný od 01.10.2021 zde
01/2021 01.10.2021 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2021 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2021 01.03.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě zde
01/2020 01.06.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde
04/2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů zde