Přejít na obsah

Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
02/2013 01.09.2013 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2013 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde
01/2013 01.06.2013 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě zde
04/2011 07.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání zde
04/2008 01.01.2009 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 7/99 o zřízení městské policie zde
03/2007 01.01.2008 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2007 o stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob zde
01/2006 01.10.2006 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2006 o závazné části regulačního plánu „Obytná plocha U Letiště“ zde
06/2005 01.06.2005 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku. zde
03/2004 16.06.2004 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2004 o poskytování finanční dotace vlastníkům domů na opravu a údržbu fasád na území vymezující a dotvářející městskou památkovou zónou města Ústí nad Orlicí zde
07/1999 01.01.2000 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 7/99 o zřízení městské policie zde
03/1994 22.09.1994 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/94 o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys a myší) na území města Ústí nad Orlicí zde