Informace o volbÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách do zastupitelstev obcí, které se konají na území České republiky v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Všeobecné informace o volbách do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018:


 

Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí:


  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Odkazy na související volební informace:


 

Informace pro volební strany:


 

Informace pro okrskové volební komise:


  • NOVÉ! Školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí se bude konat dne 26.09.2018, od 08:30 hod., ve velké zasedací místnosti v budově OSSZ, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.

 

Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby do zastupitelstev obcí:


NOVÉ! Předávání kandidátních listin – Městský úřad Ústí nad Orlicí, kancelář tajemníka, Sychrova 16 (budova radnice), I. patro, č. dveří 237, možnost telefonického objednání předem na telefonních číslech:   

Bc. Radomíra Hájková            +420 465 514 233

Bc. Karina Habrová                 +420 465 514 236

Poznámka: Kandidátní listiny včetně příloh je nutné odevzdat registračnímu úřadu do 31.07.2018 do 16:00 hod.