Přejít na obsah Přejít na navigaci

V případě Vašeho zájmu o členství v okrskové volební komisi města Ústí nad Orlicí prosíme o vyplnění údajů. Po jejich odsouhlasení na konci formuláře potvrďte tlačítkem Odeslat.

 

Osobní údaje uchazeče

Invalid Input

Toto pole je povinné

Invalid Input

/ / Invalid Input

Trvalý pobyt

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Kontaktní adresa (vyplňte pouze pokud se liší od adresy trvalého bydliště)

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Beru na vědomí

vstupní informace ke členství v okrskových volebních komisích města Ústí nad Orlicí, které jsou nedílnou součástí této přihlášky, a souhlasím, aby Městský úřad Ústí nad Orlicí zpracovával mnou poskytnutá data pro personálně mzdové účely a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z výkonu funkce člena okrskové volební komise při přípravě, průběhu a provedení voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje v říjnu 2020. 

Poznámka: Město Ústí nad Orlicí jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)). Zákonnost zpracování pro potřeby jmenování členů okrskových volebních vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c), e) a f) uvedeného nařízení; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu při výkonu veřejné moci a účely oprávněných zájmů správce. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/gdpr.