Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/13 - Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za období duben 2022 až září 2022
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci tajemnice MěÚ o splněných usneseních zastupitelstva města:

ZM 19 (11. 4. 2022) až ZM 21 (12. 9. 2022)

489 - 516, 519 - 575.

 

Celkem 85 usnesení.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci tajemnice MěÚ o usnesení ZM za období duben 2022 až září 2022, jejichž realizace není k dnešnímu dni dokončena:

 

  • 517 - SMM/3 - Pojmenování nové ulice - termín do: 31. 12. 2022
  • 518 - SMM/4 - Pojmenování nové ulice - termín do: 31. 12. 2022

 

Celkem 2 usnesení. 


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:
Vyjádření:

beru na vědomí - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pro informaci předkládám výše uvedené sdělení ohledně přijatých usnesení ZM za časové období duben 2022 až září 2022.

Materiál obsahuje:
Přizváni: