Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/7 - Volba členů kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města volí

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů další členy kontrolního výboru zastupitelstva města, a to Bc. Davida Šítka, JUDr. Zdeňka Ešpandra, Martinu Morávkovou, Ing. Václava Pospíšila, Ing. Josefa Kopeckého a Bc. Martina Dudlu.  


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě nominací jednotlivých politických stran a sdružení, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí, je předložen ke schválení návrh členů kontrolního výboru ZM.

 

Souhlasy navržených členů se členství ve výboru jsou uvedeny v příloze. 

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Souhlasy navržených členů KV (Veřejná)
Přizváni: