Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/9 - Volba předsedy a členů osadního výboru Hylváty a Dukla
I. Zastupitelstvo města volí

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedu Osadního výboru pro část města Hylváty a Dukla pana Mgr. Petra Lipenského a další členy uvedeného osadního výboru, a to Ludmilu Gorunovou, Davida Jirouta, Oldřicha Kašpara, Zbyňka Pilaře, Mgr. Lenku Podzimkovou a Mgr. Lenku Tomikovou.


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrh na předsedu, a členy osadního výboru, vznikl na veřejném zasedání výboru v průběhu 48. týdne a jejich jména jsou doplněna do návrhu usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - Souhlasy (Veřejná)
Přizváni: