Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 13.6.2022
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:00
2. Připomínky k zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:10

Představení práce městské architektky


Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2021

3. FIN/1 - Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2021
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

15:20

Finanční záležitosti

4. FIN/2 - Návrh rozpočtových opatření
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

15:35
5. FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 30. 4. 2022

15:40

Majetkoprávní úkony

6. MPO/1 - Nabídka na uplatnění předkupního práva - budova bez čp/če - obchod, na st.p.č. 3826 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:45
7. MPO/2 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 1317/8 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:50
8. MPO/3 - Směnná smlouva - p.p.č. 86/1 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:55
9. MPO/4 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2467/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:00
10. MPO/5 - Kupní smlouva - Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:05
11. MPO/6 - Záměr prodeje části p.p.č. 667/36 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:10
12. MPO/7 - Záměr prodeje části p.p.č. 667/36 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:15
13. MPO/8 - Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 93/11 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí (nově oddělený p.p.č. 93/23)
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:20
14. MPO/9 - Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 1237 a p.č. 112 vše v k.ú. Knapovec
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:25
15. MPO/10 - Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 102 v k.ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:30
16. MPO/11 - Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 1283/6 v k.ú. Hylváty (nově oddělený pozemek 1283/37)
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:35

Udělení ocenění Cena města, Počin roku a čestné občanství

17. OŠKCP/1 - Návrh na udělení ocenění Počin roku
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:40
18. OŠKCP/2 - Návrh na udělení ocenění Počin roku
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:45
19. OŠKCP/3 - Návrh na udělení ocenění Počin roku
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:50
20. OŠKCP/4 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:55
21. OŠKCP/5 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:00
22. OŠKCP/6 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:05
23. OŠKCP/7 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:10
24. OŠKCP/8 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:15

Dotace z rozpočtu města

25. OŠKCP/9 - Návrh na poskytnutí individuální finanční investiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2022 do oblasti sportu
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:20
26. OŠKCP/10 - Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně v roce 2022
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:25
27. OŠKCP/11 - Program regenerace MPZ na rok 2022 - dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:30
28. FIN/3 - Návrh na poskytnutí individuální investiční finanční dotace z rozpočtu města na pořízení materiálu pro mobilní atletické dráhy
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

17:35

Změna Územního plánu Ústí nad Orlicí

29. SÚ/1 - Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:40
30. SÚ/2 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:45
31. SÚ/3 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:50

Různé

32. OSS - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přílohy:
Zhodnocení činnosti SKP Centra v projektu Komunitní práce v Ústí nad Orlicí.

17:55
33. SMM/1 - Kupní smlouva na koupi nebytových jednotek v budově GALEN čp. 1390 v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:

18:00
34. OPŽ/1 - Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:

18:05
35. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
STOReAGE - Návrh na přejmenování ulic

18:10
36. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 5. 4. 2022
OV Černovír - 3. 5. 2022
OV Knapovec - 31. 3. 2022
OV Knapovec - 23. 5. 2022
OV Hylváty - 12. 5. 2022
Zápis KV č. 5 ze dne 18. 5. 2022
Zápis FV č. 18 ze dne 25. 5. 2022

18:15
37. Závěr
Předkládá: Starosta

18:20