Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 13.9.2021
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení a schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
15:00
2.Připomínky k zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
15:10
3.FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
15:20
4.FIN/2 - Dotace na projekt Výměna umělého trávníku TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
15:25
5.FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 31. 7. 2021
15:30
6.OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ v roce 2021, rezerva - dotace z ministerstva kultury a finanční podíl města
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
15:35
7.OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí individuální dotace
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
15:40
8.OŠKCP/3 - Návrh na poskytnutí individuální dotace do oblasti památkové péče
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
15:45
9.MPO/1 - Záměr prodeje pozemku p.č. 309/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
15:50
10.MPO/2 - Kupní smlouva - prodej pozemku p.č. 1063/4 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
15:55
11.MPO/3 - Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1283/2 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:00
12.MPO/4 - Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 345/14 a p.č. 345/15 vše v k.ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:05
13.MPO/5 - Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 210/4 a části pozemku p.č. 212 vše v k.ú. Knapovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:10
14.MPO/6 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2560/4 a 2556/6 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:15
15.MPO/7 - Záměr prodeje části p.p.č. 2245/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:20
16.MPO/8 - Záměr prodeje části p.p.č. 109/2 a části p.p.č. 2483/11 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:25
17.SÚ/1 - Návrh na vydání změny č. 2 územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
16:30
18.SÚ/2 - Návrh na pořízení změny č. 4 regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
16:35
19.OŠKCP/4 - Ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:40
20.OŠKCP/5 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:45
21.OŠKCP/6 - Zřizovací listina příspěvkové organizace DDM Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:50
22.STA/1 - Reakce na podnět spolku STORaAGE k projektu Revitalizace parku u Roškotova divadla
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
16:55
23.Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Petice - Zákaz rušení klidu
17:05
24.Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty - 9. 6. 2021
OV Knapovec - 14. 6. 2021
OV Knapovec - 12. 7. 2021
OV Černovír - červen - červenec
OV Černovír - 3. 8. 2021
17:15
25.Závěr
Předkládá: Starosta
17:20