Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 1. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 17.10.2022
od 16:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
16:00
2.Připomínky k zápisu
Předkládá: Starosta
16:10
3.TAJ/1 - Složení slibu
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
16:20
4.TAJ/2 - Program zasedání
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
16:25
5.TAJ/3 - Jednací řád
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
16:30
6.TAJ/4 - Počet členů RM
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
16:35
7.TAJ/5 - Funkce starostky/starosty a místostarostek/místostarostů
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
16:40
8.TAJ/6 - Volba starostky/starosty města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
16:45
9.TAJ/7 - Volba uvolněné místostarostky/uvolněného místostarosty
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
16:50
10.TAJ/8 - Volba neuvolněné místostarostky/neuvolněného místostarosty
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
16:55
11.TAJ/9 - Volba neuvolněné místostarostky/neuvolněného místostarosty
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:00
12.TAJ/10 - Zastoupení starostky/starosty města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:05
13.TAJ/11 - Volba člena rady města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:10
14.TAJ/12 - Volba člena rady města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:15
15.TAJ/13 - Volba člena rady města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:20
16.TAJ/14 - Volba člena rady města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:25
17.TAJ/15 - Volba člena rady města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:30
18.TAJ/16 - Finanční výbor
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:35
19.TAJ/17 - Kontrolní výbor
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:40
20.TAJ/18 - Předsedkyně/předseda finančního výboru
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:45
21.TAJ/19 - Předsedkyně/předseda kontrolního výboru
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:50
22.TAJ/20 - Osadní výbory
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
17:55
23.TAJ/21 - Odměna neuvolněného člena zastupitelstva
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:00
24.TAJ/22 - Odměna neuvolněné místostarostky/neuvolněného místostarosty
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:05
25.TAJ/23 - Odměna člena rady města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:10
26.TAJ/24 - Odměna předsedkyně/předsedy výboru ZM nebo komise RM
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:15
27.TAJ/25 - Odměna v případě souběhu funkcí
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:20
28.TAJ/26 - Pověření k oddávání občanských sňatků
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:25
29.TAJ/27 - Zrušení delegací do orgánů obchodních společností a jiných právnických osob schválených pro minulé volební období
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:30
30.TAJ/28 - Delegace k zastupování města na jednání Ústeckoorlického bytového družstva
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:35
31.TAJ/29 - Delegace k zastupování města na jednání Bytového družstva v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:40
32.TAJ/30 - Delegace k zastupování města na jednáních valných hromad společnosti EKOLA
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:45
33.TAJ/31 - Pověření k zastupování města na jednáních valných hromad Honebního společenstva Lanšperk
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:50
34.TAJ/32 - Pověření k zastupování města na jednáních kongresu sdružení Euroregionu Glacensis
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:55
35.TAJ/33 - Pověření k zastupování města na jednáních valných hromad svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
19:00
36.TAJ/34 - Pověření k zastupování města na jednáních valných hromad sdružení Orlické hory a Podorlicko
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
19:05
37.TAJ/35 - Pověření k řízení Městské policie Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
19:10
38.Závěr
Předkládá: Starosta
19:15