Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 19.4.2021
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení a schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
15:00
2.Připomínky k zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
15:10
3.MěP/1 - Zhodnocení bezpečnostní situace ve městě Ústí nad Orlicí za rok 2020
Předkládá: Jiří Preclík
Přizvané osoby:
15:20
4.STA/1 - Galerie současného umění s odkazem na textilní historii města
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby: Mgr. Martin Dostál, Mgr. Marek Pokorný, Mgr. Ondřej Škarka
15:25
5.ORM/1 - Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
15:55
6.STA/2 - Revitalizace parku u Roškotova divadla
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
16:05
7.FIN/1 - Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
16:20
8.OSS/1 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
16:35
9.OSS/2 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
16:45
10.OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:50
11.OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:55
12.OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:00
13.OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně v roce 2021
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:05
14.OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2021 do oblasti sportu
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:10
15.OŠKCP/6 - Program regenerace MPZ v roce 2021 - dotace z ministerstva kultury a finanční podíl města
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:15
16.SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS, spol. s r.o. na krytí ztráty sportovišť v roce 2020
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
17:20
17.MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku - Státní pozemkový úřad
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:30
18.MPO/2 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Státní pozemkový úřad
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:35
19.MPO/3 - Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 1283/8 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:40
20.MPO/4 - Kupní smlouva - prodej části pozemku p.p.č. 619/19 v k.ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:45
21.MPO/5 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku st.p.č. 52/1, jehož součástí je stavba čp. 64 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:50
22.MPO/6 - Záměr prodeje pozemků p.č. 1157/1 a p.č. 1146/3 vše v k.ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:55
23.MPO/7 - Kupní smlouva - prodej části pozemku p.p.č. 1062/27 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
18:00
24.MPO/8 - Kupní smlouva na prodej pozemku p.p.č. 10 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
18:05
25.MPO/9 - Záměr prodeje části p.p.č. 2561/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
18:10
26.MPO/10 - Záměr prodeje p.p.č. 2026/18 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
18:15
27.MPO/11 - Záměr prodeje jednotky č. 203/102 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
18:20
28.MPO/12 - Darovací smlouva - spoluvlastnický podíl 1/2 na p.p.č. 2264 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
18:25
29.MPO/13 - Kupní smlouva - p.p.č. 3151 a p.p.č. 3154/2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
18:30
30.MPO/14 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce, a.s.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
18:35
31.SMM - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přílohy:
Informace vedoucího Správy lesů Města Ústí nad Orlicí o kůrovcové situaci
18:40
32.OSS/3 - Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
18:50
33.MÍSTO/1 - Pověření řízení Městské policie Ústí nad Orlicí
Předkládá: Jiří Preclík
Přizvané osoby:
18:55
34.TAJ/1 - Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za období prosinec 2020 až únor 2021
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
19:05
35.TAJ/2 - Vyslovení souhlasu s dohodou o provedení práce
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
19:10
36.STA/3 - Dohoda o narovnání na akci "Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
19:15
37.Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
STOReAGE - Žádost o využití prostoru bývalé strojovny, projekt Galerie Perla, č.j. 14255/2021 ze dne 16. 4. 2021
H.H. - Žádost o odkoupení bytu
H.H. - Žádost o odkoupení bytu II.
19:30
38.Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 9.2.2021
OV Černovír - 9.3.2021
Zápis FV č. 12 ze dne 14. 4. 2021
19:40
39.Závěr
Předkládá: Starosta
19:45